Missing Title

Missing Body

Register now

01. - 01. Jan. 1970


Our Training Goals

What you learn

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

It addresses continuous improvement in the aspect of equipment efficiency and maintenance. It allows you to know how to effectively manage and empower maintenance teams.

...

This course teaches Continuous Improvement tools in transactional areas, increasing focus on processes, productivity, reducing errors and response times.

...
arrow up